Vinteren 2017 omkom én person i snøskred i Norge i forbindelse med fritidsaktiviteter. Det er én for mye. 

Men én var færre enn året før, og langt færre enn rekordvinteren 2010/ 11, da ti mennesker døde i skred relatert til friluftsaktiviteter i Norge. De to siste vintrene har det vært få skred-dødsfall i Norge sammenlignet med tidligere år.