Ski og brett fortjener litt ekstra omtanke før det stues bort, slik at utstyret er «fit for fight» på den andre siden av sommeren. 

Det er egentlig ikke mange timer med ugunstig klima før stålkanter ruster og basen begynner å tørke.