1. Se på utstyret for første gang på parkeringsplassen

Mange fadeser skyldes at folk ikke har satt seg inn og justert utstyret før det er mer eller mindre for seint. Står skibindingen på 4, på en skala fra 4 til 12, vil de løse ut og kaste deg over ende i første unnabakke.