Mange idrettslag arrangerer skibyttedager hver høst, og her er det mulig å gjøre noen varp på alskens skiutstyr, også park- og frikjøringsski.

Ofte skal sponsede utøvere selge unna utstyr de ikke bruker, og da er gjerne prisene svært lave, og utstyret lite brukt eller helt nytt.