Parkering: Brandhaugadn toppturparkering ligg 17,5 km frå Sogndal og 4,5 km frå utgangen av Frudalstunnellen.

Parkeringa vart opna hausten 2012, som følgje av eit samarbeid mellom Sogndal kommune og Bratt Moro.