Denne kursen er heilt merkeleg. Det ser ut som sør er der.

Eg trur vi skal meir rett fram.