Ein finn opne, moderat bratte sider, fin skogskøyring i le for vestaveret, men samstundes kan korte, bratte parti oppsøkast for meir spennande skikøyring. 

Hyttefolk og skientusiastar rydda skog og veita bekkar hausten 2006 frå vårstølen til fjellstølen (Vigdalstøl), og dette gjorde turen til Buskrednosi og Kattøyra mykje lettare.