Om ein kombinerer denne turen med Fivlenosi vert nedkøyringane jamne og bratte. 

Opptur

Same veg som mot Fivlenosi til omlag 900 moh, då ein går vestover over slakt terreng og tek etterkvart høgde mot Kollen.

Linja som er innteikna går ikkje frå topp 1178, då det er temmeleg slakt heilt inn på denne toppen.

Vi rår til om ein berre er her for å skreie på ski til å halde 1100-meterskota bort til starten av nedturen rett vest for Kollen 1158.

Det opplagte søkket i terrenget bør ein normalt sett holde nord for, då dette gjev den minst utsette linja for skred.

Her sklir ein nemleg på ein svak ryggformasjon frå omlag 1080 moh og ned til 900 moh der det slakar ut. 

8.1 Ned E2, V

Sjå deg ut ei linje i skogen nedanfrå under oppturen. Elva er som regl grei å krysse.

Vigdøla er regulert og minstevassføringa er per 2013 fortsatt trua av nye utbyggingar.

Det er stor vilje i Vigdalen for å kjempe for det som er att av elva.

Vi har samlet turbeskrivelser av toppturer i Sogn og Jostedalen her

  • Lengd: 2, 5–3 timer
  • Når: Desember–mai
  • Farar: Skred, her går det store naturlege flakskred nesten kvar vinter. Skavl ved bomming på ruta.
  • Himmelretning: A, N
  • Lengde nedkøyring: 400 + 150 høgdemeter ned til bilen fra Svartetjørn
  • Brattaste punkt: 30–35 grader (860–1080 moh), parti over 35 grader omlag 860 moh
  • Tips: God orientering må til for å treffe det beste rutevalet. Er det vindteikn i snøen på den aktuelle linja i dag?
  • Vanskegrad: Vanskeleg. 30 – 35 gradar flankar, vedvarande eller med korte parti på 35 – 40 gradar. Terrengformer, hamrar/klipper, smale parti, skog og breterreng kan ha påverka grada. Utgliding er sannsynleg.Terrenget har nokre brattare parti kor ein kan skli etter fall. Det kan også være stein, hamrar eller tett skog som kan utgjere ein risiko. Om snøen er hard kan oppturen krevje skarejarn eller at ein går på skoa. Utgliding eller fall kan ved nokre tilhøve utgjere ein betydeleg risiko.
Frå Toppturar i Sogn.