Vi kjører langsmed et vann i Indre Sogn, gjennom tunnell etter tunnell. De er alle ganske smale. For hver gang vi kommer ut av en tunnell, virker det som om fjellsidene på begge sidene av vannet bratner til. Litt lengre fram kan man skjelne de djupe blå fargene av brefallene fra Joste-dalsbreen. Langsmed veien ligger det enorme rasvoller, som skal beskytte oss under bilturen.

Hver gang jeg kjører inn i denne dalen har jeg den samme følelsen i magen.