Opptur

Ein kan anten bruke den vestlege oppturen mot Nonsholten (4.1) til det vestlege skaret og derfrå vestover til toppen, eller ein kan følgje oppturen til Grånipa og derfrå nordover ryggen til høgde 1387 moh.

5.1 Ned Nordaustsida av 1387 E1, GV

Nedfarten går ned nordflanken aust av toppen. Nordflanken har skavl både på austsida og vestsida av flanken.

Det øvste partiet er det brattaste på denne nedfarten og brattheita i toppen vil variere etter kor mykje vindtransportert snø som er innblåse. Kring 1100 moh møter nordsida av høgde 1387 moh austsida av Grånipa.

Følg Grånipatraseen vest av Stølsgrøvene gjennom skogen ned til indre del av Gunvordalsstølen.

Finn flere fine toppturer du kan gå i Sogn her

  • Når: Desember–mai

  • Farar: Skred, terrengfeller 

  • Himmelretning: Nordaust

  • Lengde nedkøyring: 960 høgdemeter

  • Brattaste punkt: 32–34 grader i 40 høgdemeter (1300–1260 moh), 30–33 grader i 40 høgdemeter (1040–1000 moh) og i 40 høgdemeter (840–800 moh)

  • Vanskegrad: Ganske vanskeleg. 25 – 30 gradar vedvarande flankar, eller med korte parti over 30 gradar. Terrengformer og skog kan ha påverke grada. Liten sjanse for utgliding. Det er mindre bratt helling og ein vil ved normale tilhøve stoppe med ein gong etter eit fall. Det kan likevel vere farleg å falle. Ved spesielle tilhøve (glasert skare eller liknande) kan ei utgliding eller eit fall utgjere ein risiko.

Svarteholten, Blåfjell og Nonsholten frå nordvest. / Toppturar i Sogn.
Svarteholten, Blåfjell og Nonsholten frå nordvest. / Toppturar i Sogn.