Opp A: Gå opp til venstre (sør) for Tverrdalselva i bratt terreng. Følg Tverrdalselva inn i Tverrdalen til omtrent 680 moh. Her kan du dreie av opp mot venstre (østover) mot toppen. Gå på den høyre (sørlige) siden av ryggen som går mot toppen. Ved 900 moh kan du velge å enten gå til venstre, der du må lete deg fram blant klippeblokkene, eller gå til høyre på det bratte snøfeltet.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Opp B: Følg stien/scootersporet i sørøstlig retning i flatt terreng til høyre (sør) for Middagsfjellet. Hold høyde sørover inn i Tverrdalen. Ikke ta for mye høyde, men forsøk å hele tiden hold deg under 800 moh. Følg deretter Opp A.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Ned 1: Samme som Opp A. Herlig kjøring på det bratte snøfeltet under toppen.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Ned 2: Samme som Opp B. Skjønne svinger mot Håkvikdalen.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Ned 3: Skamdalsrenna: Den smale renna ned mot Skamdalsvatnet. Gli sørover på toppryggen omtrent 500 meter, og drei ned til venstre (østover) på et bratt snøfelt. Når du kommer til et platå, ser du inngangen på renna som et tydelig jekk i fjellet. Renna er bratt i begynnelsen, men det er sjelden skavl. De første 300 fallhøydemetrene har en snitthelning på 40 grader. Deretter blir skråningen snillere, og du kan nyte kjøringa ned mot sjøen. Det går ofte skred i renna, spesielt på våren når solen varmer opp de høye veggene rundt. På grunn av risikoen for steinras fra veggene er det bedre å gå Opp A istedenfor i renna.

Vanskelighetsgrad: Vanskelig