Fjellet har veldig ulik karakter avhengig av hvilken side man ser det fra. Når du kjører langs E6 på vei ned til Narvik fra Sverige, ser det ut som en spiss pyramide, mens det fra Hunddalen er den store isbreen som er mest fremtredende.   

  • Utstyr: Vanlig turutstyr, isøks og stegjern.
  • Veibeskrivelse: A og B: Bil inn ved Beisfjorden. Parkering ved Tømmerbakkveien, hvor du må betale bomavgift. Alternativt betaler du bomavgift (bomavgiften var 50 NOK i 2015), kjører videre og parkerer ved broen over Stubblielva. Lokalbuss fra Narvik; avstigning på endestasjonen Tømmerbakkveien snuplass. C: Fra Hunddalshyttene, se separat turbeskrivelse. 
  • Sesong: Februar - mai

Opp A: Følg traktorveien inn i Stubblidalen. Der veien deler seg, tar du til høyre. Etter noen hundre meter går du av veien og dreier mot høyre (sørover). Gå opp gjennom den forholdsvis sparsomme skogen og opp et brattere snøfelt til et platå.

Fortsett i sørlig retning over platået til det begynner å gå nedover igjen. Hold høyden på bakkene til venstre, på skrå ovenfor Storfjellvatnet. Etter omtrent én kilometer åpner det seg en dal oppover til venstre, rett øst mot den høyeste toppen på Storfjellet.

Fra 1300 moh går du i bunnen av en stor gryte som dreier av mot sør. Følg den til passet. Legg skiene igjen ved passet under hovedtoppen, og gå langs den luftige kammen nordover til toppen.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Finn flere toppturer i Narvik her

Opp B: Start som i Opp A, men følg Stubblidalen lengst inn. Et scooterspor sør for bekken leder deg gjennom skogen og til passet mellom Vomtinden og Storfjellet. Her er du eksponert for skred fra Storfjellets nordside; et sikrere alternativ er å komme deg frem nord for bekken.

Fra Helligvatnet (Basejávri) går du opp isbreen Basejiekna. Gå først i sørlig retning, drei så av mot vest, og til slutt mot nord til passet under hovedtoppen. Husk på at breen har en del sprekker, spesielt ved 1200- metersnivået.

Noen ganger kommer du til å gå parallelt med sprekkene. Du burde derfor gå med tau. Legg skiene igjen ved passet, og gå langs den luftige kammen nordover til toppen.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Opp C: Gå gjennom Hunddalen vestover fra Hunddalshyttene. Fra Helligvatnet følger du Opp B.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Ned 1: Samme som Opp A. Fra passet kan du se fram mot en skikkelig knalltur ned til Storfjellvatnet. Mange bakker i ulike himmelretninger betyr at du må regne med stor variasjon i snøforholdene ned til Stubblidalen. Kryss fingrene for at det starter med puddersnø og slutter med slush!

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Ned 2: Samme som Opp B. Isbreen Basejiekna er en herlig rute med store flanker og ofte bra snø. Bekkedalen Basegurra som leder ned mot sjøen ved 722 moh kan også være en skikkelig godbit. Kjør i kapp langs traktorveien i Stubblidalen og se hvem kommer først frem til bilen!

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Ned 3: På vest- og østsiden av topp 1415 er det to fine gryter i nordlig retning. De er reale snøsamlere, men ofte skredutsatte. 

Ned 4: En av de største nedkjøringene i området går ut fra den sørvestre toppen på Storfjellet. Gå og klatre (på bratt snø) opp fra passet under hovedtoppen. Følg kammen cirka 50 meter i sørlig retning.

Kjør på det bratte (opptil cirka 45 grader) og store snøfeltet som følger en stor hylleformasjon ned mot Storfjellvatnet. I bunnen av snøfeltet dannes ofte en isfoss. For å unngå den kan du skrå ut til høyre og følge et parallelt snøfelt ned mot Storfjellvatnet.

Vanskelighetsgrad: Vanskelig