Kvernmo-Stortinden

Følg den høyre siden av Kvernmoelva i retning mot den tydelige snørenna på den sørlige siden av Stortinden. Gå opp i renna. Den har en helning på cirka 30-35 grader, og er fullt mulig å gå opp på ski om det ikke er altfor hard snø. På toppen av renna kommer du inn i en stor gryte. Fortsett diagonalt til venstre i bortre enden av gryta, og la deg blende av Rivtind som dukker opp framfor deg når du kommer opp på toppryggen. Følg ryggen til venstre for å nå toppen. 

Stortinden-Rivtind

Fra toppen av Stortinden er det litt vanskelig å se hvor man skal kjøre ned til Grasdalen. Ta gjerne ut kompassretning mot nordøst for å komme på rett side av de mange klippene øst for Stortinden. Når du kommer litt lengre ned blir det enklere å få oversikt og se hvilken vei du skal kjøre. Hold fallinjen ned mot dalbunnen til vest for Riikojávri (Grasvatnet). Gå opp bakkene på motsatt side av dalen, i retning mot den tydelige bekkedalen på vestsiden av Rivtind. Gå opp midt i denne, men vær oppmerksom på de bratte bakkene du må passere før du er oppe ved toppen av denne. Fra platået ved toppen av bekkedalen går du opp langs en mindre bekkedal til venstre og opp til bunn av topphelningen. Vestkammen på Rivtind er som oftest steinete og vanskelig å gå, så den enkleste veien opp er på de bratte snøfeltene på sørkammen. 

Rivtind-Melkefjellet

Kjør nord- eller østside av Rivtinden (se turbeskrivelse for Rivtind for flere detaljer) og traverser fra valgt nedkjøring mot det flate området ovenfor tregrensen i indre del av dalen. Gå på skrå opp til venstre gjennom et skogsparti og opp et hyllesystem ovenfor tregrensen. Traverser forbi den nedre delen av dalen mellom Siskkitčohkka og Melkefjellet. Gå deretter opp de store bakkene som leder opp mot Melkefjellets toppkam. Følg toppkammen til hovedtoppen, på det smaleste partiet må du antakelig ta av skiene og gå til fots. 

Melkefjellet-Lapphaugen

Kjør et av alternativene i Melkefjellets store gryte. Ved bunnen av gryta tar du sikte på Lapphaugen eller den nedre broen over Spanselva, avhengig av hvor du har satt bilen. Har du planlagt å ta buss tilbake til avkjørselen mot Kvernmo bør du ta sikte på Lapphaugens turiststasjon.