Samtidig som det stiller større krav til orienteringskunnskap og evne til å bedømme skredforhold, kan traverser over flere topper eller pass gi en helt annen, og sterkere opplevelse, enn en vanlig topptur. Det blir et større innslag av oppdagelse under hele turen, men også en økt usikkerhet siden du ofte kjører ned en annen vei og i en annen himmelretning enn du gikk opp. For å kunne gå lengre turer, må du være sterkere enn for kortere turer. Men viktigere enn å være sterk og rask, er at du er effektiv i alle delmoment av en tur. Ved å gå i et tempo som du orker å holde i lengre tid uten å måtte stoppe ofte for å ta av eller på klær; gjennom å bruke utstyr du vet fungerer; gjennom at pausene du tar er korte og at du gjerne spiser og drikker mens du går. Lykkes du med dette kan frihetsfølelsen man får gjennom å gå en lang tur med mange høydemeter være enorm, i tillegg til at du får mye mer skikjøring enn på en vanlig topptur. Ettersom turene i dette kapitlet skiller seg i karakter fra de andre turene i denne boka presenteres de på en litt annen måte. Foruten selve gjennomføringen, kreves det ofte litt ekstra planlegging av logistikken ettersom start- og sluttpunkt som regel er på lang avstand fra hverandre. Noen av turene i kapitlet kan du gjennomføre ved å bruke kollektivtrafikken i området, mens andre krever tilgang til én eller to biler. Ettersom turene også forutsetter en annen og raskere tilnærming, er tidene som er angitt for turene basert på at du klarer å gå cirka 600 høydemeter i timen, dobbelt så raskt som for de andre turtidene i boka.

Partisanruten starter ved toppen av skianlegget i Narvik og følger den vasse eggen mot Beisfjordtøtta. Deretter fortsetter den med overnatting i Hunddalshyttene og med avslutning i Riksgränsen. Foto: Lars Thulin / Toppturer rundt Narvik.
Partisanruten starter ved toppen av skianlegget i Narvik og følger den vasse eggen mot Beisfjordtøtta. Deretter fortsetter den med overnatting i Hunddalshyttene og med avslutning i Riksgränsen. Foto: Lars Thulin / Toppturer rundt Narvik.