Her får du for eksempel sett den tydelige snørenna ovenfor Forsnesvannet, som er det mest effektive veivalget om man vil gå topptur helt til toppen av Beisfjordtøtta.

De to eventyrlige nedkjøringsalternativene ned til Straumsnes og Beisfjorden byr på noen av de fineste skiturene i hele området.

Og om du virkelig er ute etter eventyr, kan du bestige Beisfjordtøtta via Partisanleden (se kapittelet «Traverser»). Turbeskrivelsene tar utgangspunkt i Djupvik som startpunkt, men man kan også starte turen fra Narvik og følge den populære turstien som leder inn i Tøttdalen fra minikraftverket nordøst for skiheisene.

Stien fører fram til Pumpvatn. Herfra kan du følge turbeskrevelsen videre mot Beirfjordtøtta. 

  • Utstyr: Vanlig turutstyr. Isøks og stegjern kan også behøves om det er harde snøforhold.

  • Veibeskrivelse: Bil langs E6 nordover fra Narvik. Ta av mot Djupvik. Andre avkjørsel til høyre. Parkering ved veibommen. 

  • Sesong: Februar - juni 

Opp 1.2.1: Gå forbi veibommen til slutten av veien og omtrent 100 meter i samme retning. Begynn deretter å gå oppover i den forholdsvis tette og bratte skogen, og følg så gradvis flatere terreng til venstre opp til Pumpvatn.

Gå over vannet og fortsett fra det sørøstlige hjørnet langs en vakker allé gjennom skogen og opp til en bekkedal i retning mot vannet Forsnesvatn, som ligger skjult i den store gryta til høyre (vest) for Beisfjordtøtta.

Gå over Fornesvatn (sjøen er regulert, så se opp for sprekker i isen ved strendene) og på skrå opp til venstre ved sjøens innerste ende. Du kommer snart til enden av en bred snørenne som leder opp til store platået på Beisfjordtøtta. Gå i kryss opp renna og vær oppmerksom på skredfaren.

På det bratteste partiet i den øvre delen kan det være best å gå til fots. Se opp for isflekker på dette partiet. Fortsett opp snøbakkene til høyre ved toppen av renna og over det store platået i retning mot topphelningen.

Fra bunnen av topphelningen går du til fots og knytter sammen de bratte snøfeltene som leder opp til platået ved toppunktet.

Vanskelighetsgrad: Middels Vanskelig

Ned 1.2.1: Snørenna er veldig fin. Men du bør være forsiktig, siden den er eksponert og mangler retrettruter. Det er også et par smalere og brattere snørenner til venstre og til høyre for den store renna ned mot Forsnesvatn, som kan være interessante alternativer for den eventyrlystne.

Vanskelighetsgrad: Middels Vanskelig

Opp 1.2.2: Start turen på samme måte som 1.2.1. Etter å ha krysset Forsnesvatn fortsetter du oppover i dalen og opp i passet mellom Beisfjordtøtta og Moskočohkka.

Gå langs toppryggen opp mot Beisfjordtøtta. Nær toppen støter du på noen bratte partier som det kan være enklest å forsere på venstre side.

Vanskelighetsgrad: Middels Vanskelig

Opp 1.2.3: Start turen på samme måte som 1.2.1. Før du kommer opp til Forsnesvatn viker du av inn i dalen mellom Beisfjordtøtta og Rombakstøtta. Gå opp til Istvannet og kryss det. Følg bakken som leder opp mot høyde 1057.

Vik av til høyre (sørover) ved 1000 moh og gå opp på bratte snøfelt. Fra 1500 moh følger du en rygg over topp 1419, ned til platået under Beisfjordtøttas topp og videre som i 1.2.1.

Vanskelighetsgrad: Middels Vanskelig

Ned 1.2.3: Fine og store snøfelt i storslagne omgivelser.

Vanskelighetsgrad: Middels Vanskelig

Ned 1.2.4: Å følge toppryggen ned mot passet under Moskočohkka gir ikke noen fin skikjøring. Du kan isteden kjøre ned den bratte og store helningen nord for toppryggen. For å unngå et klippebånd halvveis ned snøfeltet bør du holde langt til venstre, mot toppryggen. Fortsett deretter langs ruten i 1.2.1.

Vanskelighetsgrad: Vanskelig

Ned 1.2.5: Isvannsrenna: Kjør nedover topphelningen som for 1.2.1. Hvis du ønsker bedre (men brattere) skikjøring kan du kjøre litt lengre mot høyre (østerut). Sving ned i den store snørennen/bekkedalen som leder ned mot Isvatnet, på østre siden av fjellet.

Ved Isvatnet er det enklest å ta på feller og følge fjellveggen til venstre for deg i nordøstlig retning. Der det begynner å helle nedover mot fjorden holder du litt mot venstre. Rett nedenfor tregrensen kan du svinge litt mer rett ned og til høyre, for å etter hvert komme ned til Straumsnes stasjon. Ta toget tilbake eller ring etter taxi.

Vanskelighetsgrad: Vanskelig

Ned 1.2.6: Isbreen: Fra et platå på toppryggen er det mulig å kjøre ned i en smal renne, ned til isbreen på østsiden av fjellet. Inngangen til renna er bratt (cirka 45 grader) og våktes ofte av skavler. Følg fallinjen på høyre side av breen (det er ikke mye sprekker).

På slutten av breen blir det litt brattere ned mot en ny renne, som leder gjennom den bratte fjellveggen under breen. Renna er ikke brattere enn cirka 40 grader. Gli ned i bekkedalen under renna, i retning mot Beisfjorden.

Ned mot tregrensen holder du til venstre og fortsetter i samme retning nede i skogen, for å unngå bratte partier lengre ned. Ta sikte mot de åpne feltene halvveis nede i skogen. Herfra følger du en litt utydelig (men merket) sti som leder fra de åpne feltenes nedre vestre del, ned til vei 751. Ta buss tilbake eller ring etter taxi.

Vanskelighetsgrad: Vanskelig

Finn turbeskrivelser av flere flotte toppturer i Narvik her