– Kor ska vi reis? - spør programleder Viggo E. Valle i Påskelabyrinten, en geografisk spørrelek på NRK Radio. Deltakerne får noen ledetråder og må bestemme seg for hvor de skal reise. 

Jeg må vurdere om og hvor jeg bør reise når det nærmer seg helg, og ledetrådene må jeg lete opp selv i løpet av ukedagene. Øverst på lista av ledetråder ligger solvendt, kald og upåvirket nysnø. Dit vil jeg reise, og her er nettsidene jeg bruker for å finne godsnøen.