Destinasjon, Vardåsen 

Ås på 349 meter i Asker – med fjordutsikt.