De lokale stisyklistene har nemlig skapt debatt i Oppdal fordi de har brukt jordfreser for å underlette arbeidet med å sette i stand gamle stier i bygda – til glede for stisyklister, særlig under den stadig utsolgte stisykkelcampen.