I den opprinnelige modellen for KAST var det tre terrengklasser; enkelt (1), utfordrende (2) og komplekst (3). 

Deretter ble terrengklasse 0 lansert, noe som er definert som ikke skredterreng. Da fikk KAST fire terrengklasser.