Det er et driv i markedet etter stadig lettere ski. På den ene sida kan man se på vekta på selve konstruksjonen (per kvadratcentimeter ski, slik vi har oppgitt i testen) – men mange velger også naturlig nok å se på totalvekta av skia (også oppgitt). Dermed er det mange som velger stadig smalere toppturski. Du har også de som velger å se bort fra vekt i denne midtbredden og heller klasker toppturbindinger på ganske tunge frikjøringsski. 

Testrapportene finner du på friflyt.no/skitest, hvor du også kan sammenligne med testresultater fra flere år tilbake!