Toppturbølgen har ført til at de aller fleste velger en mellombred eller smal ski. Så når er de brede skiene – la oss si med midtbredde over 115 mm - fortsatt best?

Her er seks gode grunner til hvorfor du skal velge noen skikkelig brede ski.