Sæther, som er en av verdens beste elvepadlere, har vokst opp like ved Ottaelvas bredd. Hun er fortviler over at politikerne har sagt ja til å bygge kraftverk i nedre del av elva, som vil tørrlegge deler av elvestrekningen oppstrøms for Otta sentrum.

– Pengemakta rår

Annonse

– Jeg hadde et håp etter forrige kommunestyremøte, men denne avgjørelsen beviser nok en gang at det er pengene som rår. Og det er ganske komisk, for kraftverket vil ikke lønne seg før 25 år etter det er bygd, på grunn av nedbetaling av bygginga.

Mariann mener også at effekten av kraftverket er mindre enn politikerne påstår, fordi kraftverket i den nedre delen av elva vil redusere produksjonen av kraft i det eksisterende kraftverket i Eidefoss.

– Dermed må de også trekke fra en stor del, og ikke bare vise til kraften de får av det nye kraftverket.

Ikke enstemmig

Samtidig gir Marian Sæther honnør til de politikerne som gikk mot eget parti da kommunesrtyret i Sel avgjorde å si ja til utbygging av elva. Avgjørelsen ble tatt med 16 mot 8 stemmer, og Sosialistisk venstreparti (Sv) var det eneste partiet med rent nei til utbygging. Men alle Senterpartiets representanter, med unntak av én, stemte mot. I Arbeiderpartiet, som har ordføreren i Sel, var det også en representant som stemte mot utbygging. 

– Det er veldig tøft at noen turte å gå mot eget parti i denne viktige saken, sier Sæther.

– Henger ikke på greip

Et av argumentene for å bygge ut elva, og dermed akseptere de naturskadene det medfører, er at elva allerede er utbygd lenger opp. Det argumentet imponerer ikke Mariann Sæther.

– De lener seg på stortingsmeldinga som sier at store elver ikke skal bygges ut med mindre de er utbygd allerede. Dermed sier de at det er greit å ødelegge mer natur fordi den allerede er litt ødelagt. Det gir liten mening, sier hun.

Men kampen for å redde elva er ikke over for Mariann Sæther. Fortsatt fins det muligheter for å stoppe kraftutbygginga.

– Det er ikke over ennå, kampen fortsetter, sier hun.