Å padle inn i store elvejuv, er for meg eit verkeleg eventyr. I ei verd som har dyrka det tilrettelagde og føreseielege, er elvejuva ein uvanleg stad der du kjenner at du er eit sårbart og utforskande menneske.

Sterke kjensler får tak på deg i det du flyt inn mellom tunge fjellveggar og seier frå deg alle returmulegheiter. Første gong du padlar eit nytt elvejuv, kan du kjenne den fulle intensiteten i opplevinga. Du har gjort førebuingar, men du har ikkje kjent elva på kroppen eller verkeleg sett storleiken på formasjonane før no.