Om kampanjen

Ford ønsket å posisjonere seg inn mot en aktiv målgruppe innen moderne friluftsliv ved bruk av relevant innhold, bilder, video og tekst. Kunden hadde et også et stort ønske om lokaltilpasset kommunikasjon og bildebank da mye av materialet de bruker i kommunikasjonen blir levert sentralt (internasjonalt). For å oppfylle behov og ønsker fra kunde ble både print, digitalt, eventsponsorater og WebTV brukt. Bilder, video og historier som ble generert gjennom eventsponsorater ble i etterkant sydd sammen til en content marketing pakke satt sammen av Fri Flyt Byrå etter ønske fra kunde. Dette ble igjen kommunisert ut mot relevante målgrupper gjennom bruk av advertorials på print, digitalt og noe på Ford sine egne innholdssider. Dessuten ble en del bilder kjøpt ut for å aktivisere ytterligere gjennom SoMe. Bildemateriale var av høy kvalitet og med lokal forankring, noe som engasjerte en yngre, aktiv målgruppe i langt større grad enn tidligere. Det aller meste ble gjennomført av Fri Flyt, inklusive tilstedeværelse med biler under hvert arrangement.

Oppsummeringsfilm og dronebilder fra Fri Flyt sine arrangementer ble godt lagt merke til på de internasjonale kontorene til Ford. Sjelden hadde de sett flottere bilder og video av de ulike modellene i finere omgivelser.

Innhold som skulle leveres

  • Sponsorsamarbeid på High Camp, Strynefestivalen & Utflukt

  • Utstilling av bil på de respektive arrangementene

  • Definert bilde- og videopakke fra hvert event

  • Ordinært sponsorat med full promopakke (logoeksponering på alt markedsmateriell)

  • Mediepakke skulle danne grunnlag for innholdssaker med bilder og video for bruk gjennom Fri Flyt sine kanaler og på merford.no

  • Fri Flyt Byrå satt sammen tekst/historie tilpasset hvert event med utgangspunkt i bilde-og videomateriale skreddersydd til målgruppen