TEKSTUTDRAG.

SCENE. Sted: München, innedørs, dagtid. Ti sammenkjedete idrettshaller er fyllt av neste års sportsutstyr. Tid: Før pandemien, det myldrer av folk.