Sommeren 2020 ble friluftsloven endret. Hver enkelt kommune kan nå selv innskrenke retten til ferdsel og telting.

Blant annet innførte Hoddevika forbud mot telting ved den populære surfestranda.