Mandag denne uken startet rettssaken mellom de etterlatte etter Atle Sigmundstad og turselskapet Hvitserk. Bakgrunnen er at Sigmundstad ble akutt høydesyk på en guidet tur til Kilimanjaro i 2016. På nyttårsaften mistet han livet. 

Etter en lengre prosess møttes partene i Oslo tingrett denne uken. Der ble både søksmål fra de etterlatte, og motsøksmål fra Hvitserk, behandlet. Nå er det kjent at partene inngår forlik i saken.