Det er nesten fire år siden Atle Sigmundstad døde på en guidet tur til Kilimanjaro i regi av turselskapet Hvitserk. Etter dødsfallet saksøkte Sigmundstads enke Ingvild Bergskau og deres to barn, i tillegg til hans mor turselskapet. 

Sigmundstad utviklet en akutt høydesyke i form av lungeødem på vei til toppen i Kilimanjaro, og døde nyttårsaften 2016. To år senere kom altså søksmålet fra familien. Hvitserk var uenige, og gikk til motsøksmål. Mandag starter rettssaken.