Dette er catskiing

  • Betyr transport av skikjørere med bruk av beltevogn/tråkkemaskin til fjelltopper.
  • Bruken er regulert av motorferdselloven, og transport til bruk av fornøyelse har pr. definisjon vært ulovlig. Det er altså lov å tråkke løyper, men ikke å ha med passasjerer som sitter på (eller henger etter) for fornøyelsens skyld.
  • Så langt har Harpefossen Skisenter hatt høyest røst i kampen for å drive catskiing.
  • Les alle Fri Flyts saker om temaet her.

– Dette er veldig skuffende, og helt klart et steg i feil retning. Den økte tilstrømningen av turister som kommer til Norge kommer for å besøke urørt natur. Det å tillate mer støy i det unike landskapet i Norge kan vi ikke se at bringer noe bra med seg, heller ikke til turistnæringen, sier kommunikasjonssjef i DNT, Mette Øinæs Habberstad, til Fri Flyt.

Annonse

Onsdag ettermiddag sendte regjeringen ut et lovforslag om en prøveordning for catskiing i Norge. Der åpner de for at seks kommuner skal være med i en prøveordning for beltevognbasert frikjøring i allerede eksisterende traseer.

Stortingsrepresentant Bjørn Lødemel (H) sa til Fri Flyt i går at prøveordningen kan bli satt i live allerede til neste sesong.

– Vi har jobbet lenge med dette, og tror det er viktig med en prøveordning for å samle erfaringer, sa Lødemel til Fri Flyt.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Mette habberstad_foto Sindre Thoresen Lønnes DNT_02

SKUFFET: DNT er skuffet over regjeringens lovforslag om å åpne for catskiing i Norge. Her med kommunikasjonssjef Mette Øinæs Habberstad. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / DNT

– Redde for enda mer motorisert ferdsel

Da catskiing var ute på høringsrunde i fjor var DNT både en av de mest kritiske stemmene, og også en av stemmene som veide tyngst, sammen med blant annet NHO, i Miljødirektoratets vurdering.

– Vi er redde for at dette kan åpne opp for enda mer motorisert ferdsel i utmark, og vi er generelt imot ferdsel som kan kalles forlystelseskjøring. Catskiing er ikke nyttekjøring. Vi er opptatt av at folk skal komme seg ut i naturen, og bruke alle de mulighetene som er der. Men vi er også av at det er kroppen som skal være motoren.

Resultatet av høringsrunden i fjor ble at Miljødirektoratet rådet Klima- og miljødepartementet til å ikke tillate catskiing i Norge. Da synes Habberstad det er trist at man likevel går inn for en prøveordning. 

– Det oppleves som man ikke tar dette på alvor. Selv om dette er begrenset, tenker vi det er synd at de ikke lytter til sine egne instanser.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

alfred

POSITIV: Ordfører i Eid kommune, Alfred Bjørlo (V), er svært fornøyd med lovforslaget. Foto: Christoffer Biong / Venstre

– Bør ønskes velkomment 

Ordfører i Eid kommune, Alfred Bjørlo (V), er klinkende klar på at prøveordningen som er lagt frem ikke vil bidra til frislipp av motorisert ferdsel i fjellet. Eid er den kommunen som gjennom skianlegget Harpefossen har arbeidet lengst og hardest for å få til et catskiingtilbud.

– Alle som har vært bekymret for fri ferdsel i norsk natur bør ønske denne forsøksordningen velkommen. Dette er en ordning med store begrensninger, og vil kun foregå i eksisterende trasser. Jeg mener dette er vel veldig god innramming, og gir mulighet til å komme i gang med en ny måte å bruke naturen på, uten at det er en trussel, sier Bjørlo til Fri Flyt. 

Han sier Eid, som en del av Nordfjordeid, har store friluftsarealer- også for toppturer. De blir upåvirket av catskiing-tilbudet i Harpefossen.

– Dette vil være på topper i nær tilknytning til skianlegget. Det gir en mulighet for å ta i bruk området på en helt ny måte. Samtidig er jeg, som Venstre-mann, opptatt av en balansegang mellom vern og næring. I min filosofi ligger det at vi må finne balansepunktet. Vi kan ikke gjøre det til religion og si nei bare fordi det alltid har vært sånn. Det har jeg ikke tro på. Jeg hilser catskiing velkomment under streng regulering.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Regjeringen-aapner-for-catskiing-i-Norge_ordinary_1200

MED BELTEVOGN: Catskiing betyr beltevognbasert frikjøring. Harpefossen er skianlegget i Norge som har satset tyngst på fenomenet, som er populært i blant annet Canada og USA. Akrivfoto: Tore Meirik

– Stor symbolverdi

Det er altså seks kommuner som skal være en del av prøveordningen. Det er enda uklart hvilke, og det er kommunene selv som må søke. Eid kommune, med Harpefossen skisenter, blir etter all sannsynlighet en av de.

– Det er vel kanskje unødvendig å spørre om dere kommer til å søke om å bli med i ordningen?

– Hehe, ja. Men vi har jo ingen garanti på at vi blir plukket ut. Men vi har jobbet lengst og mest med å få dette på plass, og har tro på det.

– Hvor viktig er en slik næring for Eid kommune?

– Det har i alle fall en stor symbol- og markedsføringsverdi. Nordfjord skal være en alt-i-ett-fjord, der du har hav-til-bre på en time. Det er veldig bra å kunne oppleve villskapen i denne naturen med et tilrettelagt tilbud, og i tillegg drive en næring det kan tjenes penger på.

For DNT sin del er langt fra siste ord blitt sagt.

– Vi skal følge opp med myndighetene og påvirke der vi kan. Vi håper på bred støtte fra frilufts-Norge og alle som er interessert i naturen. Alle vi som er glade i toppturer synes det er slitsomt, men du setter desto mer pris på svingene ned, sier Habberstad.

Lovforslaget ble altså lagt frem onsdag ettermiddag. Det må nå vedtas av Stortinget. Der har regjeringspartiene flertall, og det er ventet en forholdsvis rask og relativt ukomplisert prosess for å få lovforslaget gjennom.