DNT går mot catskiing i Norge

Turistforeningen mener catskiing ikke kan arrangeres på en sikker måte.

Sist oppdatert 2. desember 2015 kl 16.00
HØRING: Innen midten av desember skal framtiden til catskiing i Norge avgjøres. Der kan beltevognene vente seg lite støtte fra DNT. Foto: Janne E. Andersson
HØRING: Innen midten av desember skal framtiden til catskiing i Norge avgjøres. Der kan beltevognene vente seg lite støtte fra DNT. Foto: Janne E. Andersson

Catskiing i Norge

  • Betyr transport av skikjørere med bruk av beltevogn/tråkkemaskin til fjelltopper.

  • Bruken er regulert av motorferdselloven, og transport til bruk av fornøyelse har pr. definisjon vært ulovlig. Det er altså lov å tråkke løyper, men ikke å ha med passasjerer som sitter på (eller henger etter) for fornøyelsens skyld.

  • Er ute til høringsforslag med frist 18. desember (med 50 mottakere+alle fylker og kommuner). Etter det kan det bli opp til kommunene å avgjøre om de vil legge til rette for toppturisme med beltevogner.

  • Så langt har Harpefossen Skisenter hatt høyest røst i kampen for å drive catskiing.

  • Les alle Fri Flyts saker om temaet her.

– Vi frykter at enkelte vil delta på en slik tur uten at de har de nødvendige forutsetninger både i forhold til skredvurdering, krav til utstyr og ikke minst skiferdigheter når de blir fraktet til topps og sluppet av. Når du står i en heis må du i alle fall ha noen ferdigheter for å vise til med tanke på utstyr og at du kan stå på ski, sier leder for naturforvaltning i Den Norske Turistforeningen, DNT, Anne Mari Aamelfot Hjelle til Fri Flyt.

30. oktober sendte Miljødirektoratet ut et forslag til høring til alle fylker, fylkeskommuner, kommuner, rådmenn og ulike interesseorganisasjoner i Norge. Målet er å kartlegge holdningen til en utvidelse av motorferdselloven innen nyttår.

Utvides den vil det bety at kommuner selv bestemmer om lokale skianlegg skal drive ferdsel med tråkkemaskiner. Vest-Agder har allerede sagt seg skeptiske til etablering av catski-løyper i fylkets skianlegg, og ifølge Aamelfot Hjelle vil også turistforeningen gjøre det samme. Hun hevder flere i miljøet også er motstandere av forslaget.

– Vi ser ikke nødvendigheten av å innføre dette i norsk natur. Vi tror ikke dette er fremtiden, og verken ungdommer eller fjellsportmiljøet ønsker dette. 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

dnt-1
dnt-1

SIKKERHET: Anne Mari Aamelfot Hjelle i DNT mener sikkerheten blir for lite ivaretatt ved catskiing. Foto: Tore Meirik

Frykter for idyllen

Aamelfot Hjelle frykter også at topptur-idyllen vil forsvinne med beltevogner i fjellet.

– Når man velger å gå på en topptur strever man ofte i mange timer for å komme på toppen. Da er det veldig ødeleggende om en tråkkemaskin plutselig kommer kjørende forbi. Vi kjenner ikke konsekvensene av å hele tiden flytte grenser. Hva blir det neste etter dette?

Etter det Fri Flyt kjenner til er det tre anlegg som ønsker å drive virksomhet knytta til skikjøring og transport med tråkkemaskin. Et av de som har vært mest proaktive er Harpefossen Skisenter, som har kjempet om retten i flere år. Styreleder i skisenteret, Stein Bjørhovde, er langt fra enig i at catskiing er på kant med sikkerhet.

– Vi ser allerede i dag med den testkjøringen vi har foretatt at vi har vært med å øke sikkerheten i og med at vi tråkker faste løyper til toppene som blir merket. Dette muliggjør jo både trygg opptur og nedtur, men vi ser jo helt klart risikoen med at den blir enkelt å komme se ut i skredfarlig terreng og at det øker muligheten for uønskede hendelser. Men den risikoen er vi jo allerede med på å utsette folk for i og med at vi transporterer de til topps med skitrekk, sier Bjørhovde.

Ikke på kant med sikkerhet

Han forteller at det er Nordfjord Recon som er ansvarlig for turene med catskiing i Harpefossen, og da også for sikkerheten. Ifølge styrelederen er det alltid med guider på turene for å ivareta sikkerheten.

– Vi har tro på å fortløpende vurdere de risikoer som er forbundet med det vi driver med, både i preparerte løyper og frikjøringsterreng, og jobbe med å redusere faren for uønskede hendelser. Det vil si informasjon, opplæring og guiding, sier Bjørhovde, som har politisk støtte i kommunen for å etablere et catski-tilbud.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Vessla
Vessla

TRÅKKEMASKIN: Catskiing er transport av skikjører med tråkkemaskin. Foto: Tore Meirik

Han er enig med DNT i at tråkkemaskiner på topptur ikke er et ønskelig syn, men mener dette i realiteten ikke vil bli et problem.

– Vi har fått godkjent fem løyper i kommuneplanen i tilknytning til vårt anlegg, men bare i Hjelmelandsdalen hvor Harpefossen ligger er jo dette en mindretall av toppene. Det er jo absolutt ikke alle topper som det er mulig å kjøre med trakkemaskin på her på Vestlandet.

Vil være en del av debatten

Aamelfot Hjelle forteller at DNT har sendt saken på høring internt i organisasjonen, men at foreløpige tilbakemeldinger er ganske entydige.

– Vi frykter økt motorisert ferdsel i naturen dersom det åpnes for catskiing i Norge. Det er ganske opplagt at når man har investert i tråkkemaskiner etc. vil man også ha noe igjen for investeringen. Dersom dette likevel skulle gå gjennom vil det være helt avgjørende med klare retningslinjer for at dette kun skal kunne gjelde i eksisterende skianlegg.

PS: I Fri Flyt-utgave 114 kan du lese mer om catskiing i Harpefossen og debatten om motorferdselloven.

Publisert 2. desember 2015 kl 16.00
Sist oppdatert 2. desember 2015 kl 16.00
annonse
Relaterte artikler
annonse

Fri Flyt utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Tore Meirik | Christian Nerdrum | Henning Reinton (magasinansvarlig)

Kommersiell leder: Alexander Hagen