I 2012 fantes det store planer for å bygge ut skitilbudet innerst Beiardalen, drøye to timer sør for Bodø. Lokale ildsjeler hadde bedt et konsulentbyrå utrede mulighetene i området. Tilbake fikk de en omfattende plan.

–  Mye har skjedd siden da. Kortversjonen er at det prospektet hadde veldig mange utfordringer – det hadde blant annet en kostnadsramme på 400 millioner. Det var ikke nok ressurser lokalt til å komme videre. Derfor har vi sett på andre muligheter, sier Frigg Ottar Os, som er styremedlem i Arena Beiarn AS.

Nå er planen å bygge en lodge på 180 kvadratmeter med høy standard og plass til 10-12 gjester 900 meter over havet innerst i Beiardalen.

SE OGSÅ: Ny toppturguide for Bodø

– Mange av grunneierne som driver med geit i området er med i AS'et. Det er Statskog også. I stedet for å satse stort, har vi skrudd det ned og satset på noe eksklusivt. Det er også et helt annet nivå på investeringene, slik at vi har muligheter til å få til dette lokalt, sier Os.

Kostnadene inklusiv planarbeide og veitrase er beregnet til 12-15 millioner. Målet er å få det formelle klart og godkjent  i løpet av vinteren og komme i gang med bygging av veien opp til hytta i løpet av 2016. Går alt etter planen, skal lodgen stå ferdig i 2017/2018. Arbeidet med å skaffe investorer er i gang

Med på laget har Os blant annet guiden Stein Simenstad som er styreleder for Arena Beiarn AS og mangeårig vinterguide på Svalbard.

– Ideen er å tilby overnatting i et storslagent fjellområde – og eventuelt transportere folk og bagasje opp om det er behov for det, sier Simenstad.

Lodgen er planlagt i nærhet til Leiråtindmassivet. Hytta ligger fint til både for vinter- og sommerturer med breen ganske nærme. Fra hytta og oppover blir det kun toppturer. Men fra bunnen av dalen og opp til hytta har man sett på muligheten for catskiing.

– Jeg vil helst at folk skal gå på tur. Men skal vi få til dette, må vi trekke til oss folk fra betalingsdyktige markeder. Da må vi tilrettelegge med noe transport, sier Simenstad.

Veien opp til lodgen blir en privat vei. Det er cirka 650 høydemeter opp fra dalbunnen, der Arena Beiarn AS også skal tilby overnatting.

– Med egen vei der formålet er transport, trenger man i utgangspunkt ikke flere tillatelser for å drive catskiiing, sier Os.

Slik skal utsikten bli:

Foto: Stein Simenstad
Foto: Stein Simenstad