Skildringane her er i hovudsak laga utifrå korleis turen vart gått første gang. I løpet av turen er du innom mange kjende toppturfjell rundt Jølstravatnet, og du har heile tida utsikt mot andre delar av ruta.

Det er lurt å lage ein god framdriftsplan på førehand. Start dagsetappane tidleg om morgonen for å få best mogeleg skiføre gjennom heile dagen.