Snøen forsvinner fort fra nedre del av flanken, trass i at den er nordvendt. Fjellet er lett tilgjengelig og når forholdene er gode kan de to nedkjøringene være meget fine.

Turen er krevende og forutsetter gode ferdigheter i å vurdere snøstabilitet i tillegg til gode skiferdigheter.

Atkomst/parkering: Stigrøra (700 moh)

Opp 4.5.1 Nordsiden 

Følg beskrivelsen som for Breitinden til flaten før Stigbotnvatnet. Her dreier du sørover og krysser opp bratt snøflanke mellom klippeparti til en stor, nordvendt skål. Fortsett opp slakeste parti i skålen og kryss vestover mot toppen. Nyt utsikten!

Tid: 3-6 timer 

Høydemetre: 880 hm

Lengde: 3,5 km

Bratteste parti: 32 – 40 grader 240 m (980 moh – 1220 moh). 33 – 37 grader 300 m (1320 moh – 1580 moh)

Faremomenter: Skred. Dett er en tur man bør holde seg borte fra en stund etter snøfall.

Foss. Det er en foss under snøen nederst i flanken. Vær påpasselig på varme dager.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

LES OGSÅ: Turbeskrivelse Storgrovfjellet

Ned 4.5.1 Nordsiden / E3 / V

Nordsiden følger de samme flankene som for oppturen i en noe mer direkte linje fra toppen. Flanken rett ned fra toppen er jevnt bratt (38 – 40 grader), eller man kan følge den noe slakere traseen fra oppturen.

Skålformen i toppen gir mulighet for å velge ulik soleksponering, noe som kan være fint etter frostnetter. 

Når: Mai

Faremomenter: Skred. Nordsiden er skålformet og vil oppleves som svært utsatt på ustabilt snødekke.

Utglidning. Flanken er nordvendt og kan bli hard etter kalde netter. 

Stein. Vær oppmerksom på at det er mye stein og klippeparti i fallinjen fra toppen.

Himmelretning: Nord

Lengde nedkjøring: 880 m

Bratteste parti: 33 – 40 grader 300 m (1580 moh – 1320 moh). 32 – 40 grader 240 m (1220 moh – 980 moh)

Tips: Turen kan være et godt alternativ på varme dager, når de mer soleksponerte sidene vil få råtten snø, men styr unna dersom snøen ikke er smelteomvandlet ennå!

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se samleartikkel med flere turforslag i Trollstigen

LES OGSÅ: Turbeskrivelse Goksøyra

Ned 4.5.2 Vestrenna / E3 / MV

Vestrenna er den markerte renna som går ned den ellers bratte Vestveggen på Stigbotthornet. Utløpet på renna er så vidt synlig fra parkeringen ved kafeen, men du ser hele renna godt fra parkeringen til Finnan.

Fra toppen kjører du ned Nordsiden til ca 1350 moh. Hold til venstre i flanken slik at du kan kjøre mellom noen klippeparti og ut på ryggen der renna starter. Renna har jevn bratthet som ikke avtar før man er ute på flatene mot Stigrøra.

Når: Mai – juni

Faremomenter: Utglidning. Pass på at du har god styresnø. Dersom det er hardt vil en utglidning være vanskelig å stoppe.

Himmelretning: Vest

Lengde nedkjøring: 880 m

Bratteste parti: 35 – 40 grader 250 m (1350 moh – 1100 moh)

Tips: Snøen i Vestrenna omdanner seg fortere og holder seg mye lengre enn i Nordsiden. Det kan derfor være et godt alternativ å gå opp denne veien. Start da ved brua, ca 1 km forbi kafeen.

Herfra følges snøflanker opp til renna og gå opp denne på beina (ta med stegjern). 

Fra toppen av renna er det terreng med lett klyving langs Nordryggen til topps.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se alle sakene om toppturer i Romsdalen