Goksøyra ligger åpent i terrenget og snøen blir fort preget av vind. Turen til Goksøyra passer derfor best på vårsnø eller kort tid etter moderate snøfall. 

Atkomst/parkering: Omtrent samme parkering som for Skjorta. Fra Eresfjord sentrum (butikken) kjører du mot Eidsvåg og tar første vei til høyre etter brua over elva (Eira). Etter 0,8 km ta av mot venstre (skilt til Grandsetra).

Følg denne veien 1,1 km til en lunneplass på venstre side av veien og en skogsvei som går oppover på høyre side. Om man ikke er til hinder kan man parkere på lunneplassen, alternativt kan du kjøre 200 meter videre til parkeringsplass rett før Bjørbakkbrua. 

Opp 5.6.1 normalveien  

Start med å følge traktorveien som går opp sør for lunneplassen. Traktorveien går etter hvert over til bratt sti som fører deg opp til Ufssalen (turpost). Når du er kommet hit er den mest strabasiøse delen av turen unnagjort.

Videre legger terrenget seg litt og det blir lettere å ta seg frem. Fra punkt 630 moh skrås terrenget sørøstover inn dalsiden nesten to kilometer før man kan dreie vestover og opp i Kvilhaugbotn.

Vel oppe i botnen går man litt nordover før man igjen kan dreie vest og følge en stor nordvendt flanke til topps. Den store telemasten på toppen er bare et lite skår i en ellers storartet utsikt.

Tid: Middels 6-8 timer

Høydemetre: 1200 hm

Lengde: 5,3 km 

Bratteste parti: 30-35 grader 350 – 450 moh. ca 30 grader 800 – 920 moh

Faremomenter: Skred. Vær oppmerksom på fare for skred fra overliggende, bratt terreng når du går inn innover dalsiden og før du skal opp i Kvilhaugbotn.

Her er det store formasjoner som samler snø. Spesielt utsatt ved vedvarende svake lag og fare for fjernutløsning.

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

Se samleartikkel med flere turforslag i Eresfjord

Goksøyra skitur romsdalen
Goksøyra på sitt beste. Foto: Einar Engdal

Ned 5.6.1 normalveien / E1 / GV

Følger vanligvis samme vei som oppturen. Ved gode forhold kan det være fristende å kjøre rett ned i Kvidalen. Her er det mye fint terreng, men vær oppmerksom på at dalen også kan være en stor terrengfelle.

Når: Mars-april 

Faremomenter: Skred. En del av ruta følger botn formasjoner som kan ha bratte sidekanter eller går tett på brattere sider. Vær derfor oppmerksom på at turen kan være utsatt ved fare for fjernutløsing av skred.

Himmelretning: N – Ø

Lengde nedkjøring: 1200 høydemeter

Bratteste parti: ca 30 grader 800 – 920 moh. 30-35 grader 350 – 450 moh

Tips: Skogen opp til Ufssalen er bratt og tidvis tett. Her bør du ha godt skiføre om du skal renne på ski ned.

Turen til Goksøyra blir derfor ofte gjort på våren, etter at snøgrensen har trukket seg opp og laveste delen kan gjøres med skiene på sekken.

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

Se alle sakene om toppturer i Romsdalen