Atkomst/parkering: Trollstigrøra, parkering ved servicebygget (700 moh)

Opp 4.4.1 Sørflanken / E2 / GV

Følg beskrivelsen som til Breitinden fram mot Stigbotnvatnet. Herfra dreier du rett nordover og krysser opp Sørflanken, gjennom et bratt parti (33 – 37 grader) og til topps.

Etter det bratte partiet får du lettest terreng og et flott utsyn dersom du følger ryggen lengst vest, ut mot kanten mot Isterdalen og Trollstigen. 

Når: 3-5 timer 

Høydemetre: 930 hm

Lengde: 4,5 km

Bratteste parti: 33 – 37 grader 120 m (1180 moh – 1300 moh)

Faremomenter: Skred. Vær oppmerksom i det bratteste partiet. Spesielt dersom sola har stått på en stund og snøoverflaten allerede er blitt myk eller våt.

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

Se samleartikkel med flere turforslag i Trollstigen

Storgrovfjellet 1629 moh fra Toppturer i Romsdalen
Storgrovfjellet 1629 moh fra Toppturer i Romsdalen

Ned 4.4.1 Sørflanken / E2 / GV

Nedfarten følger omtrent samme vei som for oppturen. Dette er fint terreng for store svinger.

Når: Mai – juni (mid)

Faremomenter: Skred. Vær oppmerksom i det bratteste partiet. Spesielt dersom du er sent ute.

Stein. Det er mye stein i flanken som kan tine frem på varme dager.

Himmelretning: Sør, vest

Lengde nedkjøring: 930 m

Bratteste parti: 35 – 37 grader 120 m (1300 moh – 1180 moh)

Tips: Start tidlig dersom det er sol og du ønsker trygg og god snø

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

Se alle sakene om toppturer i Romsdalen