Opp 2.1.1 normalveien 

Følg traktorvei fra skytebanens nordøstlige hjørne. Kryss Skarelva og følg veien videre ca. 150 meter. Her deler veien seg. Velg høyre (nordøstlig) vei. Følg denne til den ender på Østryggen fra Snortungen og fortsett opp bratt skogsterreng.

Det lønner seg å følge ryggen så lenge som mulig før du skrår over i Galtåbotn og følger slakeste vei opp til skaret mellom Galtåtinden og Snortungen. Herfra følges ryggen opp til toppen. 

En alternativ opptur er å gå om Loftskarsetra og traversere ut fra normalveien til Galtåtinden og bort i skaret mellom Galtåtind og Snortungen. Dette blir en litt lengre tur, men den er jevnt over slakere og det går oftere spor her.

Tidsangivelsen: Middels 3-5t

Høydemetre: 1050 høydemeter

Lengde: 5,2 km

Bratteste parti: 35 – 38 grader (passasjer mellom 400 moh og 600 moh)

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

Snortungen-Toppturer-i-Romsdalen-2
Sørrenna har mektige omgivelser og krever gode snøforhold. Foto: Halvor Hagen

Se artikkel med flere turforslag i Isfjorden

Ned 2.1.2 Sørrenna / E3 / MV

Sett nedenfra deler renna seg i to på ca 750 moh i en østlig og en vestlig renne. Det er den østlige som er vanlig å kjøre. Inngangen til renna kan være vanskelig å treffe.

Det enkleste er å kjøre frem mot kanten av Sørøstryggen og skrå inn i renna fra øst (ca 1120 moh).

Renna er 5 – 20 meter bred, med et smalt parti (3-4m) rett før utgangen. Den er i snitt 37 grader bratt. Det er godt med fremspring på begge sider for å skjerme seg, men bare to veier ut av renna når du først er kommet nedi den. Ned eller opp.

I bunnen av skredtungen kommer du inn på en traktorvei som følges østover, forbi gården Heinåli og ned på veien like nedenfor parkeringen på skytebanen.

Når: Februar – mars. 

Faremoment: Skred: Renna har en traktformasjon i toppen som vil kunne utgjøre et stort oppsamlingsom råde fra flere vindretninger. Vær også oppmerksom på at snø kan komme fra de bratte fjellsidene som omgir renna, spesielt på våren når sola tar godt.

Utglidning: Det er flere parti som er utsatte i forbindelse med fall. Dette gjelder spesielt toppseksjonen og der den østlige går sammen med den vestlige.

Himmelretning: Sør

Lengde nedkjøring: 1050 høydemeter.

Bratteste parti: 45 grader 100 m. (1100 moh – 1000 moh) 43 grader 150 m. (650 moh – 500 moh)

Tips: Nedkjøringen gjøres vanligvis på vårsnø. Utpå våren kommer sola inn i renna tidlig på formiddagen og det vil være lurt å ikke vente for lenge.

Sjekk topptrakten og det smaleste partiet av renna med kikkert. Noen år kan det være vanskelig å entre renna pga bratte skavler.

Sjekk også i utløpsområdet om det har gått større ras. Snø som har rast ut etter mildvær blir ofte liggende som store harde baller og klumper i ulik størrelse som kan gjøre skikjøring vanskelig.

Vanskelighetsgrad: komplekst

Snortungen-Toppturer-i-Romsdalen-3
Sørøstryggen er konveks i toppen og gir en luftig oppkevelse. Foto: Halvor Hagen

Ned 2.1.3 Sørøstryggen / E2 / V

Sørøstryggen er en flott skilinje som byr på variert kjøring i eksponerte omgivelser. Ruta følger den store ryggen fra toppen og videre ned i en stor, sørvendt renne.

Fra toppen virker terrenget konvekst og det er vanskelig å se linja. Det er bratte sider i sør og øst, så det føles riktig å ta det pent de første svingene.

Når det bratner til er det på tide å vurdere snøen og dra mer mot øst, ned en jevn og fin flanke (37 grader).

Videre skrås litt mot venstre, ned det bratteste henget (45 grader) og ut på flaten over bunnrenna. Fortsett ned renna (43 grader i toppen, slakere etter hvert) og ta etter hvert ut i skogen (tett!) på østsiden av renna og videre ned til traktorvei. 

Når: Januar – mars. 

Faremoment: Skred: Den bratteste delen av ryggen er stor og samler mye snø fra alle vestlige retninger. I øvre del av renna kan det også være utsatt. 

Himmelretning: Øst og sør

Lengde nedkjøring: 1050 høydemeter

Bratteste parti: 35 – 45 grader 180 m (1140 moh – 960 moh) 33 – 43 grader 360 m (860 moh – 500 moh)

Tips: Turen gjøres vanligvis på vårsnø eller etter små snøfall på godt underlag. Husk at ruta starter østvendt og ender mot sør. Det er derfor lurt å starte tidlig dersom du vil ha soltint snø. På varme dager sent på sesongen er det risiko for at deler av bunnrenna kan løsne helt ned på vegetasjonen.

Vanskelighetsgrad: komplekst

Se alle sakene om toppturer i Romsdalen