Dyktige skikjørere som får gode forhold, med tørr snø tidlig på vinteren, vil oppleve turen som noe av det fineste i området.

Atkomst/parkering: Kjør bomvei mot Bøstølen og parker på Herdslan (360 moh).

Opp 3.6.1 Normalveien

Fra parkeringen ved Herdslan følger du veien på sørsiden av Berillvatnet. Ved vestenden av vannet finner du et egnet sted å krysse elva.

Herfra tar du sikte på bekkefaret som leder opp i sadelen på østsiden av topp 943 moh (ved Tindevatnet). Mot toppen av bekkefaret er det bratt og skredutsatt. Vurder snøen, eventuelle leheng og legg et godt spor!

Fra sadelen er det vanlig å dreie østover og mer eller mindre følge ryggen til topps. Denne er lite skredutsatt, men kan være noe avblåst.

Det er derfor ikke alltid lett å følge den med skia på beina. Sett dem heller på sekken, og vær forbredt på at du kan havne i terreng som krever stegjern. Skarejern kan være et tips.

Når ryggen flater ut mot nord er det ofte mulig å sette skia på igjen og følge flater på vestsiden av ryggen. Den siste vestvendte flanken før toppen er bratt (37 grader) og ofte avblåst.

Det er ikke god plass på toppen. Dersom du finner god plass til ski og utstyr står du sannsynligvis på en skavl (over den 250 meter høye sørveggen).

Om du velger å gå den store vestvendte flanken i stedet for ryggen, er denne ofte grei å gå med ski på bena, men du skal være trygg på snøen, da du i lang tid vil oppholde deg i en stor flanke med flere parti på over 35 grader.

Tid: Lang 4-8 timer

Høydemetre: 1200 hm

Lengde: 5 km

Bratteste parti: 35 – 39 grader 140 m (700 moh – 840 moh) 35 – 38 grader 210 m  (1360 moh – 1569moh)

Utstyr: Skarejern. Stegjern og øks om det er hardt

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Middagstinden-Toppturer-i-Romsdalen-2
Normalveien. I toppen av den store Vestflanken kan du kjøre blant pinakler og tett på den bratte nordveggen. Foto: Halvor Hagen

Se samleartikkel med flere turforslag i Innfjorden og Måndalen

Ned 3.6.1 Normalveien /E2 / V

Nedkjøringen følger den store vestvendte flanken. I toppartiet går flanken helt ut på den bratte Nordveggen. Kjøring blant pinakler og stup vil oppleves som ekstraordinært.

Fra toppen må du ofte gå noen meter nedover på beina før du spenner på skia fordi det er mye grov stein her. De øverste 100 meterne byr på fabelaktig terreng.

Det er jevnt bratt, stup på nordsiden av flanken og artige pinakler som stikker opp. Traverser deretter sørover før du igjen kan kjøre noen hundre meter. En travers til og du kan renne siste henget ned til sadelen.

700 høydemeter er nå unnagjort og 500 høydemeter med fin skogkjøring står igjen. 

Tid: Januar - april

Faremomenter: Stein. Vær forsiktig det første stykket under toppen. Det er ofte avblåst her og etter snøfall er det lett å kjøre i stein.

Skred. Det meste av vestflanken fra topp til ca 900 moh er over 30 grader. Selv om det ikke er noen opplagte terrengfeller i flanken, bør det vises forsiktighet.

De første 200 meterne under sadelen (fra ca 840 moh – 650 moh) kan også være utsatte.

Himmelretning: Sørvest, sør

Høydemetre: 1200 høydemeter

Bratteste parti: 35 – 38 grader 210 m  (1569 moh – 1360 moh) 35 – 39 grader 140 m (840 moh – 700 moh)

Tips: Det er viktig at det er en god såle i snøen, da det er mye stein i vestflanken. Det er ofte gode forhold her noen dager etter snøvær, dersom det ikke har vært kraftig vind.

Ellers kan man få stabile forhold på senvinteren, med soltint snø tidlig på ettermiddagen, men vær oppmerksom på at snøen nederst vil bli råtten ved kraftig soleksponering.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Ned 3.6.2: Gullkoppen / E4 / MV

Nedkjøringen er en traversert snørampe i den bratte, østvendte siden av Gullkoppen. Videre fører den ned i en fabelaktig sørvendt flanke.

Nedkjøringen starter fra ryggen sør for toppen (ca 1360 moh). Etter noen svinger traverser du sørover og må krysse en renne. Det bratteste punktet på ruta er når du skal traversere gjennom renna og ut på ryggen på andre siden. Du kommer nå ut på en ny flanke som avsluttes med en slakere travers, for å komme inn i den store sørvendte siden som fører helt ned til parkeringsplassen. Her er jevn bratthet og stort terreng.

Når: Mars – april

Faremomenter: Utglidning. Dette er terreng hvor det ikke er tillatt med feil. Første del av ruta følger en skrårampe i et ellers bratt terreng. En utglidning vil få fatale konsekvenser her.

Skred. Om man blir tatt med av skred i øvre del av ruta, vil man bli ført med utfor bratte veggparti på 50 – 100 høydemeter.

Himmelretning: Øst, sørøst, sør

Lengde nedkjøring: 1000 m

Bratteste parti: 37 – 45 grader 380 m (1360 moh – 980 moh) 50 grader pass.

Tips: Nedkjøringen anbefales først og fremst på senvinteren med kalde netter og mulighet for å få soltint vårsnø. Sola tar tidlig i denne siden og det er derfor viktig å ikke være for sent ute.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Middagstinden-Toppturer-i-Romsdalen-3
God snø og stor nytelse i Gullkoppen. Foto: Halvor Hagen

Variant: Gullkoppen vest direkte / E3 / MV

En bratt direktevariant hvor du unngår det traverserte topp-partiet.

Starter med en bratt flanke på sørsiden av fortoppen (ca 1300 moh). Flanken fører rett ned i hovedsiden.

Når: Mars – april 

Faremomenter: Utglidning. Vær sikker på underlaget og egne ferdigheter før du setter utfor.

Skred. Anbefales på soltint vårsnø

Himmelretning: Sørøst

Lengde nedkjøring: 930 m

Bratteste parti: 50 grader 100 m (1300 moh – 1200 moh)

Tips: Nedkjøringen bør fortrinnsvis gjøres på soltint vårsnø etter en kald natt. Kjør ned når snøen er passe myk til at skiene sitter.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se alle sakene om toppturer i Romsdalen