Etter at veien åpner inn til Bøstølen på senvinteren blir Nonstinden fort det mest besøkte skifjellet i hele området

Atkomst/parkering: Parkering på Herdslan (360 moh). Sent på sesongen brøytes veien helt inn til Bøstølen (460 moh).

Opp 3.5.1 Normalveien  

Følg veien til Bøstølen (ca 3 km, flatt). Herfra skrår du nordvest, men holder fortsatt dalsiden. Ikke gå opp for tidlig i skogen, da blir det fort bratt.

Etter hvert tar du sikte på området der den fremtredende sørvestryggen starter og finner åpne glenner i skogen opp til ryggen. Herfra er det to valg for turene videre

1. Følge sørvestryggen. Dette gir fin utsikt og har vært den vanligste veien opp. Ryggen har imidlertid et bratt parti mellom 900 og 1000 moh som kan være utsatt for skred på ustabile forhold, spesielt kort tid etter stor snøtransport fra sør og øst vil det kunne legge seg ferske fokksnøflak her.

En bør ha sikt for å finne den tryggeste linja gjennom henget. Videre til toppen av Nonstinden er det jevnt slakere terreng og et flott utsyn.

2. Følge Sørvestskålen. Dette følger det slakeste terrenget langs ruta som man vanligvis kjører ned. Her er terrenget jevnere og snøen er ofte noe mindre vindpåvirket enn ute på ryggen.

Fra ryggen går man tidlig inn i botnen under Nonstind og følger en svak ryggformasjon rett nord for en dyp bekkedal i det bratteste partiet. Her er det akkurat 30 grader, men brattere på alle sider.

Videre legger terrenget seg og man følger slakeste vei til toppen. Denne ruta kan være bedre når det er avblåst og hardt ute på ryggen, men det kan være skredutsatt her kort tid etter kraftige snøfall fra vest og nordvest.

Tid: Lang 4-7 timer 

Høydemetre: 1200 hm (1100 hm fra Bøstølen)

Lengde: 7,9 km (4,9 km fra Bøstølen)

Bratteste parti: 30 – 35 grader 900 – 1000 moh

Faremomenter: Skred. Begge rutene går tett på skredterreng og kan være utsatt ved ulike skredproblemer og ut ifra hvilken vindretning snøen har lagt seg på.

Toppskavl: Det er bratte vegger på nord og østsiden av toppen og det er vanlig at det henger store skavler utfor.

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

LES OGSÅ: Turbeskrivelse Taskedalskollen og Taskedalshornet

Nonstinden-Toppturer-i-Romsdalen-2
Nonstinden har godt med plass og mye terreng å spille på som gir gode muligheter for å finne den beste snøen. Foto: Einar Engdal

Ned 3.5.1: Sørvestskålen (normalveien) / E1 / GV

Stor skålformasjon hvor du kan velge fra vestvendt til sørvendt terreng.

Vurder hvilken side av bollen som har tryggest og best snø og nyt 1000 høydemeter med jevn kjøring. 

Tid: Januar – april. 

Faremomenter: Skred. Vær oppmerksom på at det kan være lesider i skålen. Vær spesielt oppmerksom i skyggesidene ved den bratte bekkedalen halvveis ned. Husk at selv om slakeste vei bare har noen på parti over 30 grader er mye av terrenget rundt vesentlig brattere.

Himmelretning: Sør, sørvest

Lengde nedkjøring: 1200 m

Bratteste parti: 30 – 36 grader 160 m (1140 moh – 980 moh)

Tips: På ettervinteren tar sola godt og omvandler snøen raskt. Dersom det er overskyet eller kaldt vil snøen på denne tiden av året ofte være hard og turen ned ikke lenger så ”folkelig”.

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

Se samleartikkel med flere turforslag i Innfjorden og Måndalen

Ned 3.5.2: Bøstøllia / E2 / V

Den store sørøstvendte flanken rett bak setertunet på Bøstølen gir 1100 høydemeter med jevn og bratt kjøring. Turen kan være svært utsatt for skred og krever at du velger rett dag.

Fra Sørtoppen (ca 1530 moh) finner du enkleste vei ned til klippebåndet på ca 1400 moh. Det er flere mulige passasjer (45 grader, 50 meter).

Videre åpner terrenget seg og gir jevn, bratt kjøring ned til skoggrensen. Her er det vanlig å følge den største rasglenna eller skogen på siden. Dra svakt østover før det flater ut og over til brua som krysser elva for å finne sporene tilbake til parkering.

Når: Mars – april

Faremomenter: Skred: Som man ser på skogen ved foten av fjellet går det ofte skred her. Vær derfor kritisk til snøkvaliteten. Flanken er stor og det er lite formasjoner som gir mulighet for trygge veivalg. Turen gjøres vanligvis på vårsnø etter en kald natt.

Himmelretning: Sørøst

Høydemetre: 1100 høydemeter

Bratteste parti: 40 – 45 grader 140 m (1500 moh – 1360 moh). 32 – 36 grader 580 m (1360 moh – 780 moh)

Tips: På anmarsjen inn til Nonstinden har du god mulighet til å studere snøen i sørflanken. Fra brua har du spesielt god oversikt. Dersom du følger sørvestryggen opp har du utsikt til topphenget fra ryggen på ca 1360 moh.

Se spesielt etter hvilken renne som er mest egnet til å forsere klippebåndet på.

Flanken blir fort vindpåvirket etter snøfall midtvinters. 

Du vil finne de sikreste forholdene en dag med forutsigbar sol etter en kald, klar natt. Om du er på toppen av Nonstinden akkurat når sola har varmet øverste del av snøen vil du kunne få trygge og fine forhold ned.

Etter hvert som snødekket varmes opp vil det kunne gå skred helt ned til underlaget i deler av ruta (det er mye sva under snøen).

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se alle sakene om toppturer i Romsdalen