Den nordvendte ryggen fra Taskedalskollen kan ofte ha fin, tørr snø og i den brattere østsiden er det muligheter for soltint snø på fine dager.

Skituren stopper for de fleste litt under toppen. Siste biten til toppen er svært bratt og kan kreve bruk av isøks og stegjern.

Atkomst/parkering: Parkering på Bøstølen. Kjør forbi det gamle setertunet og parker på en stor parkeringsplass der veien deler seg (440 moh)

LES OGSÅ: Turbeskrivelse Hesten

Opp 3.3.1 Taskedalskollen  

Følg veien videre ned mot elva (sørvest), over to bruer og opp et myrdrag mellom hyttene. Herfra følges glenner i skogen rundt til østsiden av den store ryggen som leder mot Taskedalskollen.

Videre følges en uthogd gate i skogen opp mot Taskedalshytta (åpen hytte). Fra hytta følger du slakeste vei opp østsiden til Taskedalskollen. 

Tid: Kort 2-4 t 

Høydemetre: 600 hm

Lengde: 3,3 km

Bratteste parti: 27 – 32 grader 760 – 920 moh

Faremomenter: Skred. Det finnes mindre heng langs slakeste vei som kan være utsatt for skred. Vær oppmerksom med dårlig sikt eller ved vedvarende svake lag i snødekket.

Vanskelighetsgrad: Enkel

Ned 3.2.1 Normalveien / e1 / lv

Følger omtrent samme vei som oppturen

Det er mye fint skiterreng rundt sporene fra oppturen. Dersom du kjører en mer direkte linje ned igjen kan du finne mye fint skiterreng og flere skjermede formasjoner kan gi mye fin snø.

Sesong: Mars – april. 

Faremomenter: Skred. Det øverste henget kan være utsatt dersom du kjører en mer direkte linje enn turen opp. Det er også noe brattere terreng lenger sør i siden som kan være mer utsatt for skred.

Himmelretning: Øst

Høydemetre: 600 høydemeter

Bratteste parti: 27 – 32 grader 920 – 760 moh

Tips: Turen kan være fin kort tid etter mindre snøfall sent på sesongen. Området kan også være fint på dager med dårlig sikt da det er trær som gir referanser opp til ca 900 moh

Vanskelighetsgrad: Enkelt

Se samleartikkel med flere turforslag i Innfjorden og Måndalen

Opp 3.3.2 Taskedalshornet  

Følg beskrivelsen til Taskedalskollen. Videre bratt opp ryggen (ofte hardt) før terrenget igjen legger seg. Når det igjen bratner til er det vanlig å sette igjen skiene.

Herfra blir det smalt og utsatt de siste 100 høydemetrene til toppen og du vil få nytte av stegjern og øks for å komme helt til topps. Ved vanskelige forhold kan det være svært krevende å bestige toppunktet.

Tid: Middels 3-6 timer 

Himmelretning: 960 hm

Lengde: 4,2 km

Bratteste parti: Ca 35 grader 1080 – 1120  moh. 35 – 45 grader 1320 – 1380 moh (egg)

Faremomenter: Skred. Hengene over Taskedalskollen kan være utsatte, spesielt etter snøtransport fra sørlige retninger eller ved vedvarende svake lag i snødekket. Sjekk at det ikke har lagt seg inn fersk snø her før du går inn i bratta.

Utglidning: Hengene over Taskedalskollen ligger på en rygg og kan ved hard snøoverflate gi fare for utglidning. Stegjern og isøks kan være greit å ha med og toppen kan være krevende å nå ved vanskelige forhold.

Tips: Toppskavl: Det henger ofte store skavler ut over den bratte østveggen rundt toppen.

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

TASKEDALSKOLLEN-TASKEDALSHORNET-Toppturer-i-Romsdalen-2
Mot Taskedalshornet. Fra Taskedalskollen bratner ryggen til og det kan være hensiktsmessig å sette skiene på sekken. Foto: Halvor Hagen

Ned 3.3.2 Normalveien / E1 / GV

Følger samme vei som oppturen

Det er mye fint skiterreng rundt sporene fra oppturen. Spesielt den store siden ned til Taskedalshytta er svært leken og fin. Her er det ofte mulig å finne mye fin snø.

Sesong: Mars – april. 

Faremomenter: Skred. Hengene over Taskedalskollen kan være skredutsatte. Spesielt kort tid etter vindtransport eller ved vedvarende svake lag i snødekket.

Himmelretning: Nord, Øst

Høydemetre: 960 høydemeter

Bratteste parti: Ca 35 grader 1120 – 1080 moh

Tips: Turen kan være fin kort tid etter mindre snøfall sent på sesongen.

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

LES OGSÅ: Turbeskrivelse Vardefjellet

Ned 3.3.3 Østflanken / E2 / V

Østflanken gir 500 høydemeter med bratt og variert skiterreng ned til nordenden av Taskedalsvatnet. Sørligste del av flanken kan være svært skredutsatt, så her har linjevalg mye å si for sikkerheten.

Flanken starter på ryggen, ca 150 høydemeter under toppen. Det er brattest og mer skredutsatt jo høyere (sør) opp man starter. Her må man vurdere snøkvalitet og konsekvens og velge den tryggeste linjen.

Det er flere trygge stoppesteder ut mot ryggformasjon i N underveis. Etter hvert blir terrenget slakere med mange fine formasjoner ned mot vatnet. Herfra staker man ut på vestsiden av elva, ned skogen og traverserer tilbake til hyttefeltet man gikk opp gjennom.

Når: Mars – april

Faremomenter: Skred: Sørligste del av flanken er svært skredutsatt. Det er tidlige tegn i terrenget på at her går det store, årlig skred. Det er stort sett mulig å legge en trygg linje litt lengre N i flanken.

Himmelretning: Øst

Høydemetre: 960 høydemeter

Bratteste parti: 40 – 45 grader 1120 – 1080 moh. 30 – 35 grader 1200 – 900 moh

Tips: Dette er en fabelaktig nedfart i et lekent skiterreng, men husk på at man er tett på svært utsatt skredterreng. Turen forutsetter trygge snøforhold. 

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se alle sakene om toppturer i Romsdalen