Topp 1363 og Detasjementshøgda er forholdsvis korte og effektive toppturer, uten lange transportetapper, og med flere spennende nedkjøringer. 

Foruten de mange litt lengre turene er det også et par topper rett bak hyttene som er egnet til å gå på når man ikke har en hel dag tilgjengelig.

For eksempel når været har vært dårlig på formiddagen, når man må rekke et tog fra Katterat eller når man er sugen på ekstra høydemeter etter å ha tatt en annen tur tidligere på dagen.

  • Utstyr: Vanlig turutstyr

  • Veibeskrivelse: Fra Hunddalshyttene, se separat turbeskrivelse.

  • Sesong: Februar - juni

Opp 7.3.1: Gå på skrå opp til høyre på bakkene nord for Hunddalshyttene. Ta sikte på forsenkningen mellom topp 1363 og Detasjementshøga.

Gå gjennom forsenkningen og over vannet Šlubbojávri. Følg ryggen på venstre side av forsenkningen i sørlig retning mot topp 1363. Ryggen er bred til å begynne med og smalner av nærmere toppen.

Vanskelighetsgrad: Enkel 

Ned 7.3.1: Fin utsikt, men ikke like fin skikjøring ettersom ryggen ofte er litt avblåst.

Vanskelighetsgrad: Enkel 

Opp 7.3.2: Etter å ha passert bekkedalen går du opp på høyre side, på skrå opp og til venstre på snøfelt. Etterpå svinger du av mot høyre og følger ryggen til toppen av Detasjementshøgda.

Vanskelighetsgrad: Enkel

Ned 7.3.2: Det kan være fin snø på bakkene ned mot bekkedalen.

Vanskelighetsgrad: Enkel 

Ned 7.3.3: Nordlendingen: Den bratte snørenna som starter cirka 100 meter vest for toppen og leder ned mot den indre delen av Hunddalen.

Vanskelighetsgrad: Vanskelig 

Ned 7.3.4: Fra 1300 og 1260 moh kan du kjøre ned på noen av de bratte og store østvendte snøfeltene som slutter nede i Hunddalen.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Ned 7.3.5: De store bakkene sørøst for toppen. Men vær oppmerksom på de bratte partiene, som ikke er så lette å se når du kommer ovenfra. 

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Finn flere fine toppturer du kan gå i Narvik og Hunddalen her