Områdene rundt Sealggačohkka er store, snøen ofte bra og breen er ikke spesielt oppsprukket.

For den som vil ha større utfordringer, går det an å kjøre ned på breen på østsiden av fjellet, i et område som har blitt brukt masse i forbindelse med produksjon av ulike skifilmer.

Sealggačohkka må ikke forveksles med Sealkatjåkka, som naboen Ristačohkka het før. For å virkelig komplisere det hele kan det legges til at Sealggačohkka tidligere het Basetjåkka. 

  • Utstyr: Vanlig turutstyr

  • Veibeskrivelse: Fra Hunddalshyttene, se separat turbeskrivelse.

  • Sesong: Februar - juni

Opp 7.6.1: Gå vestover inn i Hunddalen til Hunddalsbotnen. Sving siden venstre (sørover) opp på det store snøfeltet og deretter på lettgått isbre.

Holder du deg til den venstre (østre) delen av isbreen behøver du ikke være spesielt urolig for sprekker.

Oppe på det store platået, der en fjellrygg knytter sammen Sealggačohkka med Gahperčohkka, endrer du retning mot høyre (sørvest), til toppen.

Vanskelighetsgrad: Enkel 

Opp 7.6.2: Gå sørover inn i dalen Doaresvággi. Etter å ha passert en bratt fjellside på dalens høyre side svinger du av til høyre, og går opp slake snøfelt inn i ei gryte under Gahperčohkka.

Hold til venstre slik at du kommer inn i forsenkningen som leder mot passet mellom Gahperčohkkas topp og topp 1273.

Fra denne svinger du av mot venstre (nordvest), opp mot passet mellom Gahperčohkka og topp 1398.

Fortsett langs ryggen mot venstre, over topp 1398 og til høyre for topp 1396. Slake snøfelt på isbreen leder deg den siste biten opp til toppen.

Vanskelighetsgrad: Enkel

Ned 7.6.1: På isbreen får du fin, åpen skikjøring. En skikkelig kanontur! 

Vanskelighetsgrad: Enkel

Ned 7.6.2: Enkel og fin kjøring ned til Doaresvággi. Unngå gryta østover fra området mellom topp 1396 og topp 1398, den er skredutsatt.

Vanskelighetsgrad: Enkel

Ned 7.6.3: Det er også mulighet for å gli ned på toppryggen på den vestre siden av toppen og svinge ned på de bratte snøfeltene til høyre, rett innen et platå på toppryggen.

Etter noen bratte høydemeter kommer man ned på den store isbreen Basejiekņa og følger den ned til Helligvatnet.

Fortsett til vannets høyre side og gli ned i Hunddalen tilbake til Hunddalshyttene. De bratte sidene langs kammen (Jernkammen) mellom Sealggačohkka og Storfjellet brukes ofte av besøkende skifilmere, her er det mange spektakulære ruter.

Vanskelighetsgrad: Vanskelig

Sjekk ut flere rutebeskrivelser av toppturer i Narvik og Hunddalen her