Derfor kalles den fortsatt for Churchills nese. For å nå selve Novatind kreves klippeklatring, men Novafjellet er lett å gå på topptur med ski.

Man må dog være forsiktig når man går gjennom Trangdalen under fjellet, side man her er eksponert for store skred fra begge sider av dalen. 

Novatindsrenna på fjellets nordre side er myteomspunnet. Det bygges som regel en stor skavl i toppen som utgjør en konstant fare når man går opp i renna.

Selv om renna er i skyggen, kan sola lyse på skavlen og varme den opp såpass mye at det raser store snøblokker ned i renna, og tar med seg snø og eventuelle skikjørere.

Det har skjedd alvorlige ulykker der skikjørere har blitt dratt ned i skred gjennom hele renna. Det sikreste er derfor å ta turen i Novatindsrenna tidlig om morgenen, innen skavlen har rukket å bli varmet opp. 

  • Utstyr: Vanlig turutstyr. Isøks og stegjern for Novatindsrenna.

  • Veibeskrivelse: Bil langs E6 og E10. Ta av mot Grovfjord. Parkering ved bom cirka tre kilometer fra E10. Eventuelt kan du etter at du har tatt av mot Grovfjord, parkere på en stor parkeringsplass på venstre side ved informasjonsskilt om Skoddebergvatnet, cirka 18 kilometer fra E10. 

  • Sesong: Februar - mai

Opp 5.5.1: Gå langs den vestre vannkanten på Skoddebergvatnet (Skoaberjávri) i drøyt to kilometer (du kan eventuelt parkere litt lengre nordover langs vannet, og krysse isen hvis den er stabil).

Gå opp og nordvest inn i Novadalen. Vurder skredfaren før du fortsetter videre inn i Trangdalen.

Rett før vannet ved Trangdalens høyeste punkt svinger du av opp til høyre oppover store snøfelt, og langs en bekkedal. Vik høyre (østover) ved omtrent 1000 moh og følg et stort platå mot toppen.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig 

Ned 5.5.1: De øverste 600 høydemeterne ned til Trangdalen er en kanontur. Deretter blir kjøringen mer transportpreget ned til Skoddebergvatnet.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig 

Opp 5.5.2: Novatindsrenna: Mellom Novafjellets topp og Novatinden går en spektakulær snørenne ned mot nordøst. Kjører du Fylkesvei 829 til den nordre enden av Skoddebegvatnet, ser du den tydelig.

Start fra den nordre enden av Skoddebergvatnet og gå ned forbi et hytteområde, ned til vannkanten. Følg vannet mot sørvest, på isen eller langs kanten.

Gå inn i skogen ved en bukt på den vestre siden av Skoddebergvatnet. Søk deg gjennom skogen i retning opp og til venstre.

Fortsett opp og til venstre ovenfor tregrensen, med retning mot bunnen av renna. Renna blir brattere og brattere jo lengre opp du kommer, fra rundt 35 grader i bunnen til rundt 50 grader på det siste bratte partiet ved toppen.

Gigantiske skavler ved toppen av snørenna kan gjøre det umulig å komme opp på toppkammen.

Lykkes du likevel å komme opp dit, kreves det endel klatring for å nå en av de to kvasse toppene. Nøy deg gjerne med å stoppe under skavlene eller ved det nivået renna føles passelig bratt.

Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig 

Ned 5.5.2: Fra toppen av renna har du 1000 effektive høydemetere med bratt og spektakulær skikjøring i fallinjen. Blir toppen for bratt kan du gå ned til det nivået det føles trygt å begynne å kjøre fra.

Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig

Finn flere fine toppturer i Narvik og Bogen-Grovfjord her