OPP: Fra Eidsbugarden over Sløtafjellet til Kvitevatnet og videre opp på Uranosbreen. På grunn av sprekker nærme Uranostinden, anbefales det å holde til høyre opp nederst på breen.

Breen følges opp med Urdaknatten (1954 moh) rett i mot. Oppe på breflaten under Urdaknatten dreier du sterkt til venstre og går opp til sadelen mellom Slingsbytind (2026 moh) og toppen av Uranostind.

Ryggen av Uranostind følges så videre opp. Den er bred og fin i starten, men blir etter hvert tildels svært smal på slutten. Skiene kan være på helt til det smale partiet under toppen.

Snøen er ofte hard det siste stykket, og isøks er ofte nødvendig.

Vær oppmerksom på at det kan være en skummel skavl på den luftige toppryggen.

Fra Tyinholmen følges sommerruta til Kvitevatnet og deretter tilsvarende rute som beskrvet ovenfor.

ALTERNATIV OPPSTIGNING:

(Fra Eidsbugarden): Nordvestover innover Mjølkedalen over Mjølkedalsvatnet og videre opp Mjølkedalsbreen. Det er ofte sprekker på nordøstsiden av breen, og den beste ruta går derfor på

venstre side opp på breen. Videre går ruta opp mot Uranosbreen, sør for Urdaknatten og deretter lik rute som beskrevet over.

(Fra Koldedalen): Fra Koldedalen kan du gå inn mot Urdadalsvannet, derfra nordøstover og videre mot Urdanos-breen. Det er noen bratte partier opp rett før breen. Deretter følges den samme ruta som oppstigningen fra Eidsbugarden over Uranosbreen til toppen.

NED: I alle de tre oppstigningene følger den normale nedkjøringen samme rute ned igjen.

ALTERNATIV NEDKJØRING: En svært bratt nedkjøring fra toppen går rett ned østveggen til breen. Veggen har en helling på opp mot femti grader. Utover våren er det viktig å være oppmerksom på

bregleppa, 70 meter oppe i veggen fra breen.