Opp: Kryss breen til bandet øst for toppen og over på sørøstre del av Høgvaglbreen. Følg denne i slak bue, slik at inngangen til toppen blir fra sørøst. 

Ned: Mot øst er det ca 30 grader bratt ned og fin kjøring fram til du møter sporet fra oppstigningen.

Deretter et det flott skikjøring over breen, der det er mulig å velge mellom nedkjøring til Gravdalstjørnene eller Øvre Høgvagltjønnen.

Finn flere toppturer du kan gå i Jotunheimen her

  • Trygg topptur: Hele turen går i terreng under 30 grader, og veivalget er enkelt. 

  • Læringpunkt: Veivalg og terrengvurdering.

  • Fare: Skredfare i nordveggen. Tidvis overhengende toppskavel.