Frå Turtagrø inn Helgedalen og opp mot Styggedalsbreen. Inn Styggedalsbreen til 1520 moh. Herfrå opp vestover mot skaret mellom Kolnosi og Nordre Skagastølstind. Vidare vestover mot Tindeklubhytta og sørover opp Skagadalen til Skagastølsbandet. Herfrå over Midtmaradalsbreen til Lovskar. Opp Lovskar og ned på Stølsmaradalsbreen. Rund sør for Austre Ringstind og gjennom Ringsskar. Hald fram til Turtagrø via Ringsdalen.

  • Lengd: 5­­­–10 timar

  • Lengde nedkøyring: Totalt omlag 1350 høgdemeter, mykje opp og ned.

  • Brattaste punkt: 40–45 grader opp og ned Lovskar (Sjå elles informasjon om andre turar).

  • Farar: Bre, skred. Det er bratt opp og ned Lovskar. Turen krev skarejern/stegjern, Isøks og breutstyr