Hva må til for å sette Bodø og Saltenregionen på kartet!?
Lofoten tapetserer 71 grader nord på TVNorge og reisemagasiner, oslofolket vet ikke at det eksisterer skikjøring i Salten og reisenæringen klarer ikke å strekke til på lik linje som i Lofoten. Skal man få bærekraftig turisme i Salten-regionen, så må man ta i et tak sammen! Det har lenge vært snakk om satsing innad blant aktørene i Bodø, men hvem tør egentlig å ta steget?