Siden etableringen av Høgruta i Jotunheimen i 2012 har Fri Flyt skrevet mye om det store eventyret blant Norges største fjell. I samarbeid med initiativtaker Stian Hagen er det gitt ut en bok fra forlaget vårt og en webserie som dekker alle etappene.    

En av tilbakemeldingene vi har fått er at Høgruta i Jotunheimen kan være i lengste laget. Utfordringen kan like gjerne være i form av tidsklemmer, som fysikk og psyke.