Start og stopp: Parkeringsplassen i Dalen. Kjør Rv70 nordover fra Sunndalsøra, og sving til høyre like før Ålvundeid, mot Innerdalen. Kjør til den innerste parkeringsplassen, hvor veien stenges for vanlig trafikk. 

Utstyr: I tillegg til vanlig toppturutstyr må man ha breutstyr når sprekkene på Vinnubreen begynner å komme fra på våren.

Himmelretninger: Turen går i hovedsak i nordøstvendte heng, men med mange lokale variasjoner –også i de rutene som ikke er beskrevet i artikkelen. Flatere og lengre varianter fins lenger vest.