Idet jeg endelig når toppryggen og får kontakt med Store Trollas nordvestside gjør jeg den type oppdagelse som alle skikjørere drømmer om. Etter 700 høydemeter gåing med isøkser og stegjern i ei hard og skummel sørside er det mildt sagt spennende å finne ut hvordan forholdene er der vi skal kjøre ned.

Siden jeg måtte ta gjøre unna en litt omfattende do-pause på ei hylle litt lenger ned (og dermed sette personlig rekord i fin toalettutsikt) henger jeg litt etter de to andre.