Etterhvert som man lærer seg å sykle, vil utfordringene ved stisykling forandre seg. For Gro Kveldro Bruksås dreier det seg om det mest grunnleggende. Hun er nybegynner og trenger hjelp fra sykkelekspert Aslak Mørstad. I denne episoden har Aslak hivd seg i bilen til Trysil for å møte både nybegynneren og løypesjef for Trysil Bike Arena, Olve Norderhaug. De siste årene har løypemannskap og gravemaskiner stått på for å lage landets mest imponerende sykkelanlegg. Hvert år dukker det flere kilometer med tilrettelagte stier som snirkler seg sømløst både i og utenfor heisenes rekkevidde. Syklingen her er derfor litt annerledes enn det en finner på naturlige stier, men det har nok også vært en del av suksessen for satsningen. Her kan alle sykle, gammel som ung, med akkurat den sykkelen de har. 

TERRENGSKOLEN S6

  • FAKK TJUVEN

  • LINJEVALG - MED ASLAK OG BRAGE VESTAVIK

  • NYBEGYNNERENS PROBLEMER - TRYSILTUR

  • DRA PÅ BAHJULET - MED ASLAK OG BRAGE VESTAVIK

  • MANUAL - MED ASLAK OG BRAGE VESTAVIK

  • GAMMEL VS NY SYKKEL - VI TESTER GAMLE SYKLER

  • OVERRASKELSESEPISODE